Logo

Utbildning & Erfarenheter

Johanna har en examen i produktdesign, kompletterat med bl.a. textilkunskap, guldsmide och smyckesdesign. Hon har flera års erfarenhet av grafisk formgivning och webbdesign som anställd och frilansande designer. Idag inriktar hon sig mot produkt- och mönsterdesign och är anställd av Brandon AB, a PUMA company, som produktdesigner och team leader. » Läs mer

Arbetsprocess & Styrkor

Varför begränsa sig?

Johanna kan generera idéer ur allt och inget, hos sig själv och andra. Hennes arbetsinsats är prestigelös och kreativ, där arbetsprocessen pendlar mellan helhet och detalj, mellan funktion och konstnärlig frihet. Genom att understödja en lekfull och öppen skapandeprocess med en genomarbetad projektgrund och en välformulerad målsättnig, skapar hon produkter som äger personlig karaktär, med rötter i den kommersiella marknaden.